Privaatsuspoliitika

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Brainway OÜ (edaspidi Brainway) veebilehel ajutervis.ee (edaspidi Veebileht).

Vastutav andmetöötleja:

Brainway OÜ
Telefon: +372 5031 851
E-post: evely[at]aju.ee
Veebileht: aju.ee

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune Veebilehe kasutaja (edaspidi Kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine. Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad Veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Brainway OÜ-le omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine, uudiskirjaga liitumine või kontaktivormi teel ühenduse võtmine.

Isikuandmete töötlemine ja kasutamine

Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Töötleme ja säilitame informatsiooni, mida jagate meiega vabatahtlikult meie Veebilehe kaudu. Näiteks, kui täidate meie Veebilehel mõne kontaktivormi või liitute uudiskirja meililistiga. Kontaktivormide kaudu kogutud isikuandmeid (nimi, e-posti aadress ja telefoninumber) töötleme eesmärgiga vastata teie esitatud päringule.

Peale seda, kui oleme teie päringule vastanud, võime alles hoida teie isikuandmeid, et hõlbustada teiega edaspidist suhtlust. Antud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, et tagada kiire kommunikatsioon oma klientidega ja teiste inimestega, kes on näidanud üles huvi meie ettevõtte ja selle teenuste vastu.

Brainway kasutab isikuandmeid:

 • Kasutajale teenuse osutamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • Kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja
  pakkumistest, kuid seda vaid Kasutaja eelneval nõusolekul.

Sisestatud andmeid kasutatakse ainult kontakteerumise eesmärgil, ei jagata kolmandatele osapooltele ega kasutata kõrvaliste eesmärkide täitmiseks.

Brainway kasutab Veebilehe külastatavuse statistikat Veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Oma igapäevases tegevuses kasutame:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi
 • veebilehe majutust
 • Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi
 • Facebook – sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi.

Kõik seotud partnerid jagavad meiega sarnaseid printsiipe ning hoiavad ja rakendavad Kasutaja isikuandmeid samadel põhitõdedel. Kasutaja huvide kaitsmiseks toimub isikuandmete käitlemine erinevate osapoolte vahel ainult lepingu alusel.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Lingid teistele lehtedele ja manustatud sisu (embedded content)

Osadel lehtedel on viited teistele kodulehtedele või sisaldavad manustatud sisu, näiteks Vimeo video, mida saad otse Veebilehelt vaadata. Manustatud sisu tarbimisel tehnilises mõttes külastad teist kodulehte, kus kehtivad selle kodulehe tingimused.

Need lehed võivad teie kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatele osapooltele.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Brainway OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni Kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Brainway OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide Kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka
  kustutamist
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
 • nõuda isikuandmete ülekandmist

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile evely[at]brainway.me vastavasisuline sooviavaldus. Kui kasutaja kuulub Brainway OÜ meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest kirja lõpus oleva lingi kaudu.
Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt. Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Brainway veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid
  võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja
  veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete
  kogumiseks.
 • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma
  veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide,
  näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Internet Explorer, Crome, Firefox, Opera, Safari

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Brainway OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta. Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend. Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook Pixel kohta.

Privaatsustingimuste muutmine

Brainway jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on kõige uuemas versioonis alati veebilehel saadaval.

Autoriõigus

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Brainway OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Brainway OÜ loal. Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Kommentaarid

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil evely[at]brainway.me.

Viimati uuendatud 21.02.2022